Livsbegivenheder

Fødsel

Fødsel
Hvis forældrene ikke er gift og ønsker faderskabet anerkendt straks ved fødslen, skal en omsorgs- og ansvarserklæring underskrives af begge forældre + 2 vidner, og herefter afleveres/sendes til sognepræsten senest 14 dage efter fødslen. Omsorgs- og ansvarserklæringen kan rekvireres på www.personregistrering.dk. Hvis forældrene er gift, skal man ikke foretage sig noget.

Dåb

Dåb / navngivning
Inden seks måneder efter fødslen skal barnet have et navn ved enten dåb eller navngivning. Dåb finder sted i forbindelse med en gudstjeneste, og aftales med sognepræsten. Der aftales inden dåben et tidspunkt for en samtale, enten i hjemmet eller i præsteboligen. Under besøget tales om de praktiske ting i forbindelse med dåben og om, hvad dåben egentlig er for noget. Derudover skal der oplyses om barnets fulde navn samt navne og adresse på 3-5 faddere. Alle faddere skal være døbte. 
 

Bryllup

Bryllup
Man henvender sig på kommunens vielseskontor for at få udstedt en prøvelsesattest. Personnummerbevis, dåbsattest og evt. andre personlige attester medbringes. Derefter henvender man sig til præsten og medbringer de samme attester samt den udstedte prøvelsesattest. Kort før vielsen mødes man med præsten, hvor man aftaler salmer, gennemgår vielsesritualet m.m. 

Begravelse/bisættelse

Begravelse/bisættelse
Henvendelse sker til præsten. Der skal foreligge en dødsanmeldelse senest 2 dage efter dødsfaldet. Blanket til anmeldelse kan hentes på www.personregistrering.dk - eller ordnes ved kontakt til præsten eller til en bedemand, som kan være behjælpelig med de mange praktiske spørgsmål.

Hjemmealtergang

Hjemmealtergang
Der er også mulighed for at komme til alters hjemme. Hvis man ikke har mulighed for at deltage i søndagens gudstjeneste, kommer præsten gerne i hjemmet og holder altergang.

Ind- og udmeldelse af folkekirken

Ind- og udmeldelse af folkekirken
Man henvender sig til præsten, som udleverer de fornødne papirer.