Aflastnings- og vågetjenesten

· At lytte
· At give nærhed
· At vejlede og støtte
· At sidde stille hos den syge

Hvordan kontaktes Aflastnings- og vågetjenesten?
Henvendelse kan ske fra den, der har behov for aflastning, pårørende og andre, som har kendskab til sådant behov.

Koordinatorer:
Hanne Lund: 61 76 49 55
Grete Bækgaard Thomsen, 21 44 76 53

Ved evt. tvivlsspørgsmål, er man velkommen til at rette henvendelse til os.

Nyt tilbud:
Nu tilbyder vi også vågetjeneste i alle institutioner i Lemvig Kommune som forsøgsordning.
Vi ønsker, at vi kan være behjælpelige hos dem, som ikke har pårørende og hos dem, hvor pårørende ingen mulighed har for at være til stede.
Vore tilstedeværelse vil være som pårørende.

Aflastnings- og vågetjenesten i Lemvig Kommune
www.lemvigkirkerne.dk

Samtale med præsten

Præsten står til rådighed for personlige samtaler. Baggrunden for en samtale kan være menneskelige eller religiøse problemer, eller et ønske om at få snakket med et andet menneske, om de tanker eller problemer man tumler med. Præsten har her som i andre sammenhænge tavshedspligt.